Algemene voorwaarden

  • Een nieuw lid verbind zich voor minimaal drie maanden aan Satria Muda Hoofddorp.
  • De opzegtermijn is na deze drie maanden één maand.
  • De inschrijving geschiedt op basis van de actuele prijzen.
  • Het lesgeld kan jaarlijks geïndexeerd worden, indien nodig.
  • Het verschuldigde lesgeld dient u maandelijks over te maken.
  • Restitutie van de lesgelden in enkel mogelijk in bijzondere omstandigheden en dient schriftelijk met opgaaf van reden te worden aangevraagd.
  • De vereniging en onze instructeurs zijn niet aansprakelijk voor letsel ontstaan tijdens de lessen (dit geldt voor zowel binnen- als buitentrainingen) of voor vermissing/beschadiging/diefstal van persoonlijke eigendommen.