Privacy beleid

Dit is het Privacy beleid van de Satria Muda Indonesia Hoofddorp, gevestigd te Hoofddorp aan Skagerrak 188 en ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 34162455.

Satria Muda Indonesia Hoofddorp is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap van Satria Muda Indonesia Hoofddorp. In dit Privacy Statement beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een lidmaatschap bij Satria Muda Indonesia Hoofddorp af te sluiten gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Wet Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Satria Muda Indonesia Hoofddorp haar leden (direct of indirect) identificeren.

Welke informatie verzamelen wij?
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata, geslacht alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen. In het register worden alleen de gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. De gegevens worden gedeeld met de Nederlandse Pencak Silat Federatie met als doel inschrijvingen van elk individueel lid bij deze federatie.

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk gelet op het doel of een bestaande wettelijke verplichting.

Waarom verzamelt  Satria Muda Indonesia Hoofddorp deze informatie?
Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw lidmaatschap. Daarnaast kan de Satria Muda Indonesia Hoofddorp deze gegevens gebruiken om u per post, per email of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van Satria Muda Indonesia Hoofddorp die voor u interessant kunnen zijn.

Overdracht van uw gegevens
Satria Muda Indonesia Hoofddorp kan uw persoonsgegevens overdragen aan derden, indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van uw persoonsgegevens zal Satria Muda Indonesia Hoofddorp uw expliciete voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de AVG.

Beveiliging van informatie
Satria Muda Indonesia Hoofddorp gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Satria Muda Indonesia Hoofddorp ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn, en dat alleen daartoe geautoriseerde personen binnen Satria Muda Indonesia Hoofddorp toegang hebben tot uw gegevens.

Satria Muda Indonesia Hoofddorp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Heeft u andere vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, of wenst u geen informatie van Satria Muda Indonesia Hoofddorp voor direct marketing doeleinden per e-mail te ontvangen, neem dan contact op met Satria Muda Indonesia Hoofddorp:

Satria Muda Indonesia Hoofddorp
contact@satriamudahoofddorp.nl

Wijziging Privacy Statement
Satria Muda Indonesia Hoofddorp behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. U wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.