Huis- en gedragregels

 • Iedereen houdt zich aan de erecode van de vechtsport. Deze luidt als volgt: “Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code, zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.”
 • Tien minuten voor aanvang van de trainingen mag de sportzaal worden betreden. Zorg dat je op tijd aanwezig bent.
 • Iedereen die komt trainen dient de regels van hygiëne in acht te nemen, te weten: Schone en kortgeknipte nagels (handen/voeten). Daarnaast is het ook verplicht om gepaste kleding te dragen.
 • Tassen en kleding mogen mee genomen worden naar de sportzaal maar er kan ook gebruik gemaakt worden van de kleedruimtes.
 • Gebruik van mobiele telefoon tijdens de training is niet toegestaan. Deze dienen uitgeschakeld (of op stil stand) te zijn.
 • Het dragen van (sport)schoenen tijdens de training is niet toegestaan.
 • Neem de benodigde bescherming mee naar de sportzaal, zodat je de zaal niet meer hoeft te verlaten tijdens de training.
 • Bij het betreden van de sportzaal dient te worden gegroet. Het groeten is een uiting van respect naar de lerares.
 • Alle sierraden (horloges, kettingen, ringen, oorbellen, piercing) worden af-of uitgedaan voor de training. Als een ring of oorbel niet af- of uitgedaan kan worden, moet deze met tape worden afgeschermd zodat er geen verwondingen kunnen ontstaan bij jezelf en/of je medesporters. Haren welke los langer zijn dan op de schouders dienen bijeen te worden gehouden door middel van een haarbandje of elastiekje.
 • Voor dat de training begint wordt er gezamenlijk gegroet naar de lerares en eventuele assistenten. Tijdens de trainingen dient iedereen te luisteren naar de aanwijzingen van de lerares en/of assistenten en dienen deze te worden opgevolgd.
 • Kom je te laat op de training (na toestemming van de lerares), dan wacht je langs de zijkant van de zaal tot dat de lerares bij je komt. Hierna groet je de lerares en hoor je van haar wat je kunt doen om zo snel mogelijk met de groep mee te kunnen trainen.
 • Tijdens de oefeningen mag er best worden gepraat. Maar dit mag de training niet verstoren. Wanneer de lerares aan het woord is wordt er verwacht dat iedereen goed luistert.
 • Tijdens de training geeft de lerares aan wanneer er water gedronken mag worden. Zorg er voor dat je een bidon/flesje hebt, gevuld met water, zodat je de zaal niet hoeft te verlaten. Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportzaal.
 • Mocht SMI Hoofddorp niet de school zijn voor jou ga in overleg met de lerares voor eventuele andere opties. Het niet toegestaan om zonder toestemming van de hoofdleraar aan wedstrijden of andere activiteiten deel te nemen.
 • In overleg met de hoofdlerares mogen toeschouwers aanwezig zijn om te komen kijken bij de lessen.
 • Satria Muda Hoofddorp is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of lichamelijk letsel voor, tijdens en/of na de trainingen.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 • Satria Muda Hoofddorp is altijd bevoegd om personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot de trainingen.
 • Royering zal plaats vinden indien: men zich niet houdt aan de huis- en gedragsregels van Satria Muda Hoofddorp; men afbreuk doet aan de naam van de sportschool c.q. de sfeer binnen de sportschool; men de Pencak Silat in het algemeen in diskrediet brengt.
 • Satria Muda Hoofddorp behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de contributie tussentijds te verhogen of verlagen, als mede de wijze van betalen vast te stellen of te bepalen.
 • Tijdens trainingen, toernooien of andere evenementen en activiteiten kunnen foto’s worden gemaakt welke op de site of andere social media worden geplaatst. Als u een foto van of tekst over uzelf of uw kinderen aantreft en daar bezwaar tegen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via contact@satriamudahoofddorp.nl
 • Alle informatie over Satria Muda Hoofddorp is terug te vinden op de website: www.satriamudahoofddorp.nl
 • Satria Muda Hoofddorp is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 34162455.